Allergi

Allergitest

Dr. Baddaky tilbyder Next+ serologisk IgE test med helt ny teknologi lanceret efterår 2019


serumtest
3 rekombinante oligoklonale IgE antistoffer
Kulhydrattest og blokering (2.gen. semisyntetiske CCD blokkere)
100% specificitet, høj sensitivitet

Paneler:
Skandinavisk testpanel hund/kat
Foderreaktionstest hund
Hestepanel (med unik heste IgE antistof)

Testen rapporterer i Elisa Absorbance Units (EAU). Et testresultat på 250 EAU eller mere bekræfter allergenspecifik IgE i prøven.

Specifikt panel til heste
De 30 mest relevante inden- og udendørs allergener undersøges, inklusive insekter.
1 monoklonalt antistof fra et rekombinant heste-IgE

Procedure for indsendelse af prøver

Download rekvisitionsskema fra her denne hjemmeside eller registrer dig på https://order.artuvet.com/da/. Du kan også kontakte kontoret for at få tilsendt rekvisitioner og transportmateriale: post.dk@nextmune.com.

Prøvemateriale

Vi behøver mindst 1,0 ml serum (modsvarer cirka 2 ml fuldblod) per testpanel for hund/kat og 3,0 ml til hestepanel. Serum foretrækkes fordi fuldblod let kan blive hæmolyseret, hvilket kan interferere med testproceduren. Prøven indsendes sammen med rekvisition til Nextmune via kurer. Ring til os på tlf. 30457783 for bestilling af kurer og mail hele den udfyldte rekvisition til  post.dk@nextmune.com. Dette er en del af vores service og dermed ikke en ekstra udgift.

Rekvisition

Afkryds ønsket panel og udfyld så meget information som muligt (et kort sammendrag af de vigtigste kliniske fund). Vores dermatologer læser din anamnese nøje og kan give bedre råd desto mere information de får.

Dyrets alder og tidspunkt for test

Man kan teste fra 8-månedersalderen, men 12 måneder er at foretrække. Ved tidligere tests ses et betydeligt større antal negative tests. Ved negativ test bør man gentage testen efter seks måneder. Der er ingen øvre aldersbegrænsning. De fleste hunde har antistoffer ved 2-års alderen.  Ved mistanke om pollenreaktion: det tager ca. 4-6 uger efter første kontakt med pollen før antistoffer kan påvises i serum. Hos dyr med tydelig symptomforværring om sommeren anbefales test helt i slutningen af sæsonen (august/september).

Diagnosticering af allergisk sygdom

  • For at kunne stille en atopidiagnose kræves en systematisk udredning baseret på en udførlig anamnese, fuldstændig klinisk undersøgelse og udelukkelse af de vigtigste differentialdiagnoser for sygdomsbilledet
  • Undersøg om de kliniske symptomer kan passe med en atopisk dermatitis eller en foderallergi/ foderintolerance
  • Udeluk ektoparasitter (lus, skab, pelsmider, lopper) ved hjælp af hudskrab, tapeprøve eller evt. nødvendig terapeutisk behandling
  • Kontroller om der er bakterier eller gærsvamp ved hjælp af cytologisk undersøgelse. Start lokal eller systematisk behandling efter gældende anbefalinger
  • Gennemfør en eliminationsdiæt
  • Udfør en test for at påvise reaktion mod allergener i omgivelserne ved hjælp af en blodprøve (serologisk test) eller ved hjælp af en intradermaltest
  • Tolkning af testresultatet og allergenspecifik immunterapi igangsættes efter diagnose af atopisk dermatitis

Allergenspecifik immunterapi

Allergenspecifik immunterapi (ASIT) er den bedste langtidsbehandling af patienter med atopisk dermatitis. Dette er den eneste behandling som vil kunne påvirke årsagen til dyrets allergi (immunsystemet påvirkes til at reagere mindre allergisk). Det er også den eneste behandling som kan hindre at dyret bliver værre år efter år (allergi er en livslang sygdom). Immunterapien bestilles eksklusivt til hver enkelt patient på grundlag af testresultatet og vurdering af patientens sygehistorie. ASIT findes som subcutan injektionsimmunterapi (SCIT) eller som sublingual immunterapi (SLIT). Allergenspecifik immunterapi er et lægemiddel som dyrlægen skal bestille efter der er søgt om udleveringstilladelse.

Kontakt vores dermatologer:

Nextmunes veterinære dermatologer kommenterer personligt alle prøveresultaterne og giver nyttige behandlingstips. Dyrlæger kan diskutere prøvesvar/patienter med vores veterinære dermatologer dagligt mellem 09.00 og 12.00.

Kulhydrattest

Krydsreagerende kulhydrater kan give falsk positive pollenreaktioner og falsk positive reaktioner mod kulhydrater i serologisk fodertest.  Vores laboratorium fjerner disse uønskede reaktioner i sine paneltests.

Foderreaktionstest (FRT)

Fodereaktionstesten (FRT) viser i hvilken grad hunden reagerer mod de hyppigste foderråvarer.  Testresultatet er tænkt som en hjælp for bedst muligt at kunne sammensætte en eliminationsdiæt ved mistanke om foderreaktion. Foderingredienser med ingen eller lave reaktioner foreslås benyttet til en eliminationsdiæt.  En eliminationsdiæt hører med til en udredning af den allergisk hunde. Forskellige studier har vist at 20-35% af allergiske hunde reagerer på noget i foderet, enten som eneste grund til den allergiske kløe eller sammen med en atopisk dermatitis.

 

Bilag