Antimikrobielle peptider, AMP

Antimikrobielle peptider, AMP

Vi lever i en tid, hvor antibiotikaresistens er blevet en reel udfordring. Samtidig forstår vi mere om kroppens mikrobiom og bakteriernes betydning for os og for dyrene. Vi begynder at forstå at bakterierne, vi lever i balance med, er vigtige for hudens sundhed og for god fordøjelse. Brugen af systemisk antibiotika til dyr og mennesker er heldigvis blevet betydeligt reduceret i mange lande. Ved dysbioser på huden har topikal behandling længe været anbefalet som første valg. Ved dysbiose i tarmen gives der nu som regel ernæringsmæssig støtte først.

Mange dyrlæger og dyreejere er allerede fortrolige med og trygge ved at bruge topikale produkter som indeholder klorhexidin og/eller Tris-EDTA. Udviklingen går hurtigt og nyligt har antimikrobielle peptider fået øget opmærksomhed.

Hvad er antimikrobielle peptider?

Antimikrobielle peptider, AMP’er, er positivt ladede, korte aminosyrekæder med både hydro- og lipofile egenskaber. De er en del af immunforsvaret hos stort set alle levende organismer og ekstremt vigtige som forsvarsmekanisme overfor patogener. Da bakteriers cellemembraner er negativt ladede (hvor vores eukaryote er neutrale), tiltrækkes peptidet af denne ladningsforskel. De antimikrobielle peptider samles på bakterien eller gærsvampens cellemenbran og danner en transmembrankanal, hvorved protongradienten nedsættes og cellens molekyler forsvinder ud, hvilket fører til at bakterien eller gærsvampen hurtigt dør.

I kroppen hos dyr og mennesker supprimeres og balanceres de forskellige antibakterielle peptider af immunsystemet og AMP’er nedbrydes hurtigt af proteaser. Det er blandt andet derfor at syntetiske AMP’er for nuværende er med fokus på topikale problematikker, da de på huden kan udøve deres effekt uden at blive nedbrudt og uden at forstyrre hverken immunsystem eller tarmens mikrobiom.

I den senere tid er der blevet udviklet syntetisk fremstillede antimikrobielle peptider, som er virksomme mod både grampositive og gramnegative bakterier samt mod Malassezia.

I Peptivetserien kombineres effekten af AMP2041 med lav dosis klorhexidin og Tris-EDTA, da disse arbejder synergistisk på bakteriers cellemembran. Denne synergistiske kombination er særdeles effektiv og samtidig meget skånsom mod huden. Huden kan derfor hurtigt restitueres. Peptivetserien består af en øregel, en shampoo og en skum, alle sammensat med henblik på effektivitet og skånsom støtte af hudbarrieren.

For yderligere information og referencer, klik her og her

Studier på Peptivet kan læses her og her

Informasjon fra

Bilag

Antimikrobielle peptider, AMP

Antimikrobielle peptider, AMP
Vi lever i en tid, hvor antibiotikaresistens er blevet en reel udfordring. Samtidig forstår vi mere om kroppens mikrobiom og bakteriernes betydning for os og for dyrene.

Download